SHoKo

Actueel

Nieuws m.b.t. aftreding bestuur SHoKo 

De Raad van bestuur heeft de heer Bas ten Dam benoemd als interim bestuurder. Dit naar aanleiding van het feit dat het bestuur, in goed overleg met de Raad van Toezicht, heeft besloten om af te treden.

Met de benoeming van Bas ten Dam wordt de continuïteit op een goede wijze geborgd en kan worden gebouwd aan de toekomst van SHoKo. Bas ten Dam vervangt hiermee Mariëlle van den Acker die voor een korte periode als interimmer is benoemd.

Op 17 april is het bestuur van SHoKo afgetreden. In goed overleg met de Raad van Toezicht is een van de bestuurders als interim-bestuurder benoemd totdat er een besluit is genomen over de opvolging.

Het bestuur heeft besloten om af te treden omdat het huidige bestuur onvoldoende draagvlak ervaart bij de achterban: de bij SHoKo aangesloten huisartsen. Dit besluit is genomen in goed overleg tussen het bestuur en de Raad van Toezicht. De belangen van SHoKo, de aangesloten huisartsen, de medewerkers, en de patiënten zijn hierbij leidend geweest.

De Raad van Toezicht heeft Mevrouw drs. M.E.D.H. van den Acker benoemd als interim-bestuurder totdat een besluit is genomen over hoe en door wie de besturing wordt voortgezet. Hiervoor zal de Raad van Toezicht in gesprek gaan met de regionale vertegenwoordigers van de aangesloten huisartsen. Met deze aanpak is de continuïteit van de spoedeisende huisartsgeneeskundige hulp in de regio geborgd. Deze verandering heeft geen gevolgen voor de medewerkers van SHoKo. 

Voor meer informatie:

Gezien de beperkte capaciteit van het secretariaat zijn wij helaas niet in de gelegenheid om alle vragen telefonisch af te handelen. Wij verzoeken u vriendelijk om geen telefonisch contact op te nemen met de medewerkers van het secretariaat. Eventuele vragen kunt u per mail kenbaar maken via mailadres raadvantoezicht@shoko.nl. Er zal dan zo spoedig mogelijk contact met u worden opgenomen

Snel geholpen in de Kempen

Onderzoek Consumentenbond telefonische wachttijden Huisartsenposten.

In onderstaand artikel kunt u het onderzoek van de Consumentenbond naar de telefonische bereikbaarheid van huisartsenposten in Nederland lezen. Tevens kunt u via bijgaande link het artikel lezen wat vandaag op Omroep Brabant is gepubliceerd:

Artikel telefonische wachttijden Huisartsenposten

Snel medische hulp nodig?
Kies dan uw regio