SHoKo

Klachtenformulier

Onderstaand formulier kunt u gebruiken om een klacht in te dienen.
Deze zal dan onze klachtenprocedure doorlopen.

Klachtenformulier online

Graag alle velden invullen.
Deze informatie hebben we nodig om uw klacht in behandeling te kunnen nemen.

Toestemming

Ik geef SHoKo toestemming voor inzage klacht relevante (medische & contact) gegevens:

De verstrekte informatie zal uitsluitend gebruikt worden voor de behandeling van uw klacht.

Snel medische hulp nodig?
Kies dan uw regio