SHoKo

U bent niet tevreden

Uitstekende zorg voor u staat centraal bij SHoKo. Wij willen dat u tevreden bent. Is dat niet het geval? Dan horen wij dat graag van u. Zo kunnen wij onze dienstverlening verbeteren.

U kunt uw klacht meteen bespreken met de persoon over wie u ontevreden bent. Doet u dat liever niet, dan is het mogelijk om een schriftelijke klacht in te dienen.

Zo dient u een schriftelijke klacht in

 • Vul het digitale klachtenformulier op deze website in

 • Schrijf een e-mail en stuur die naar klacht@shoko.nl

 • Of schrijf een brief en stuur de brief naar:
  SHoKo: Samenwerkende Huisarts Organisatie Kempen en Omstreken, Coöperatief U.A.
  t.a.v. Klachtbemiddelaar
  Postbus 327
  5500 AH Veldhoven

Omschrijf uw klacht zo volledig mogelijk. Geef daarbij aan wat u wilt bereiken met uw klacht. Vermeld altijd uw naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum. Dient u een klacht in voor iemand anders? Geef dan ook uw relatie tot deze persoon aan.

Wat gebeurt er met uw klacht?

U krijgt een ontvangstbevestiging met de vraag of wij inzage mogen in uw medisch dossier. Daarbij wordt uw privacy vanzelfsprekend gewaarborgd. Vervolgens onderzoekt onze klachtbemiddelaar uw klacht en start wanneer nodig een bemiddelingstraject.

Meer informatie over het proces staat beschreven in onze klachtenregeling.

Alle klachteninstanties zijn verplicht om ernstige klachten te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De klachtenbemiddelaar beoordeelt of hiervan sprake is. Zo ja, dan licht hij u daarover voor melding in.

Uw klacht ergens anders

Bent u ontevreden over de afhandeling van uw klacht door SHoKo of wilt u de klacht niet bij SHoKo zelf indienen? Dan kunt u terecht bij:


Snel medische hulp nodig?
Kies dan uw regio