SHoKo

Bestuur en Raad van Commissarissen


Binnen SHoKo zijn een bestuur en een raad van commissarissen actief.

Bestuur


Het bestuur draagt er zorg voor dat de doelstellingen van SHoKo worden bereikt.

Het bestuur bestaat uit twee leden: 

  • Dhr. B.A.F.M. ten Dam
  • Mevrouw N.C.J.A.M. Kochx (huisarts te Valkenswaard)

Raad van Commissarissen


De raad van commissarissen houdt toezicht op de algemene gang van zaken in de coöperatie en op het beleid van het bestuur. Hij adviseert het bestuur en vervult de werkgeversrol ten aanzien van de bestuursleden.

De raad van commissarissen bestaat uit drie leden:

  • Dhr. H.A.W. Snijders - voorzitter
  • Dhr. M. van de Ruit - lid 
  • Dhr. M. Rutten - lid

 De raad van commissarissen is bereikbaar via het mailadres: raadvan commissarissen@shoko.nl 

Snel medische hulp nodig?
Kies dan uw regio