SHoKo

Bestuur en Raad van Toezicht


Binnen SHoKo zijn een bestuur en een raad van toezicht actief. Het bestuur draagt er zorg voor dat de doelstellingen van SHoKo worden bereikt.

Het bestuur bestaat uit twee leden:

-           Dhr. B. A.F.M. ten Dam

-           Mevrouw N.C.J.A.M. Kochx (huisarts te Valkenswaard)

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken in de Stichting en op het beleid van het bestuur. Hij adviseert het bestuur en vervult de werkgeversrol ten aanzien van de bestuursleden.

De Raad van Toezicht bestaat uit drie leden:

-           Dhr. H.A.W. Snijders - voorzitter

-           Dhr. M. van de Ruit - lid

-           Dhr. M. Rutten - lid

 De raad van toezicht is bereikbaar via het mailadres: raadvantoezicht@shoko.nl 

Snel medische hulp nodig?
Kies dan uw regio