SHoKo

Wat kost een consult of een behandeling?

De tarieven van SHoKo zijn per 1 januari 2019:

Consult € 133,12

Visite € 199,68

Telefonisch consult € 25,-

Wie betaalt de kosten van de huisartsenpost?

U kunt de kosten van de huisartsenpost terugkrijgen van uw zorgverzekeraar. In de meeste gevallen gebeurt dit automatisch. Wanneer wij uw verzekeringsgegevens niet kunnen controleren, ontvangt u de factuur rechtstreeks.

Kan ik op de post zelf betalen?

Passanten en patiënten van wie wij de verzekeringsgegevens niet kunnen controleren dienen de kosten van een consult of behandeling contant op de huisartsenpost af te rekenen. 

Op de huisartsenposten van Veldhoven, Eersel en Bladel is een pinautomaat aanwezig.

Betaal ik ook voor alleen een gesprek met de doktersassistente?

Wanneer de doktersassistente u telefonisch advies heeft gegeven, ontvangt u een rekening hiervan. Dit lijkt vreemd omdat u geen huisarts gesproken hebt. Weet dat de huisarts op de achtergrond altijd meekijkt en meedenkt bij de afhandeling van een hulpvraag. De doktersassistente handelt onder zijn verantwoordelijkheid en elke hulpvraag wordt geregistreerd.

Wie bepaalt de hoogte van de rekening voor het gebruik van de huisartsenpost?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) is een landelijk orgaan dat de tarieven vaststelt voor instellingen in de gezondheidszorg. De centrale huisartsenposten vallen onder de Wet Tarieven Gezondheidszorg. Dat betekent dat de NZA de tarieven jaarlijks berekent.

Ik ben het niet eens met de hoogte van de rekening. Wat kan ik doen?

SHoKo is wettelijk verplicht zich te houden aan de door het NZa vastgestelde tarieven. Zij mag niet meer of minder rekenen voor een telefonisch consult, spreekuurconsult of voor een visite. Aan de hoogte van de rekening kan de huisartsenpost zelf dus niets veranderen.

Snel medische hulp nodig?
Kies dan uw regio