SHoKo

Waarom werken huisartsen bij SHoKo?

Huisartsenzorg is 24 uur per dag noodzakelijk. Dit maakt het vak zwaar en de werkdruk vaak hoog. De arts verricht namelijk naast gewone praktijkdagen, regelmatig avond-, nacht- en weekenddiensten. Door het werk in de avond, nacht en in het weekend centraal te organiseren, is het aantal diensten en dus de werkdruk voor de huisartsen enorm teruggebracht.

Tref ik mijn eigen huisarts op de huisartsenpost?

Per huisartsenpost werken gemiddeld vijftien huisartsen. Zij hebben per toerbeurt dienst. De kans dat u uw eigen arts treft, is aanwezig maar klein.

Wie werkt er nog meer bij SHoKo?

Bij SHoKo werken naast huisartsen ook circa vijftig gekwalificeerde doktersassistenten. Zij nemen de hulpvraag telefonisch in ontvangst, maken afspraken, ontvangen patiƫnten, assisteren de huisarts bij kleine ingrepen en dragen zorg voor een adequate afhandeling. Daarnaast handelen zij -onder verantwoordelijkheid van de huisarts- zelfstandig hulpvragen af.

In de nachten en zaterdag overdag in Veldhoven en Bladel verzorgen chauffeurs de ritten van de huisartsen en ondersteunen hen bij hun visites.

Is er een centraal kantoor?

Het centrale kantoor bevindt zich op de huisartsenpost van Veldhoven. Van hieruit stuurt het managementteam de huisartsenposten aan. Ook de behandeling van klachten gebeurt hier. Diagnostiek voor U verwerkt de administratie van alle verrichtingen op de huisartsenposten.

Heeft SHoKo een bestuur?

SHoKo heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor de algemene gang van zaken en samen met het managementteam het beleid van SHoKo ontwikkelt en vaststelt. Het bestuur telt vijf leden en bestaat uit aangesloten huisartsen.

Daarnaast kent SHoKo een Raad van Toezicht die bestaat uit drie onafhankelijke leden.

Snel medische hulp nodig?
Kies dan uw regio