SHoKo

Waarom werken huisartsen bij SHoKo?

Huisartsenzorg is 24 uur per dag noodzakelijk. Dit maakt het vak zwaar en de werkdruk vaak hoog. De arts verricht namelijk naast gewone praktijkdagen, regelmatig avond-, nacht- en weekenddiensten. Door het werk in de avond, nacht en in het weekend centraal te organiseren, is het aantal diensten en dus de werkdruk voor de huisartsen enorm teruggebracht.

Tref ik mijn eigen huisarts op de huisartsenpost?

Op de huisartsenpost werken meerdere huisartsen. Zij hebben per toerbeurt dienst. De kans dat u uw eigen arts treft, is aanwezig maar klein.

Wie werkt er nog meer bij SHoKo?

Bij SHoKo werken naast huisartsen ook circa 30 gekwalificeerde doktersassistenten. Zij nemen de hulpvraag telefonisch in ontvangst, maken afspraken, ontvangen patiënten, assisteren de huisarts bij kleine ingrepen en dragen zorg voor een adequate afhandeling. Daarnaast handelen zij -onder verantwoordelijkheid van de huisarts- zelfstandig hulpvragen af.

Is er een centraal kantoor?

Het centrale kantoor is gevestigd op de huisartsenpost in Veldhoven. Ook de behandeling van klachten gebeurt hier. 

Heeft SHoKo een bestuur?

SHoKo heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor de algemene gang van zaken en samen met het managementteam het beleid van SHoKo ontwikkelt en vaststelt. Het bestuur telt 2 personen. Één van de bestuursleden is tevens werkzaam als huisarts binnen SHoKo.

Daarnaast kent SHoKo een raad van commissarissen die is samengesteld uit drie onafhankelijke personen.

Snel medische hulp nodig?
Kies dan uw regio