SHoKo

Belangrijke informatie

Wanneer bellen?
Als elke seconde telt, belt u onmiddellijk 112.


SHoKo: voor dringende medische vragen in de avond, nacht, het weekend en op feestdagen, die niet kunnen wachten tot de eerstvolgende werkdag van uw eigen huisarts.

Voordat u ons belt

Wilt u een afspraak maken met de huisartsenpost? Dat kan uitsluitend telefonisch via: 0900 - 123 2024

Zonder afspraak kunt u niet terecht.

De doktersassistente stelt u eenvoudige vragen om de ernst van uw klachten vast te stellen. Zij kan u adviseren en zo nodig een afspraak maken bij de dienstdoende arts.

Afspraak maken?

Houd de volgende gegevens bij de hand:

• naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en BSN nummer

• naam eigen huisarts

• naam zorgverzekeraar en klantnummer / relatienummer

• actueel gebruikte medicijnen

Maak voor een bezoek altijd eerst een telefonische afspraak. Dit voorkomt onnodig lange wachttijden in de wachtkamer.

Telefoonnummer centrale huisartsenpost :  0900-123 2024

Apotheek 

Indien u bij uw apotheek toestemming heeft gegeven voor inzage in uw medicijngebruik zijn wij in staat deze gegevens via uw apotheek te raadplegen.

Snel medische hulp nodig?
Kies dan uw regio