SHoKo

Belangrijke informatie

Wanneer bellen?
Als elke seconde telt, belt u onmiddellijk 112.

SHoKo: voor dringende medische vragen in de avond, nacht, het weekend en op feestdagen, die niet kunnen wachten tot de eerstvolgende werkdag van uw eigen huisarts.

De huisartsen van regio De Kempen en omstreken werken samen op vijf centrale locaties: de huisartsenposten van SHoKo.
Maak voor een bezoek altijd eerst een telefonische afspraak. Dit voorkomt onnodig lange wachttijden in de wachtkamer.

Voordat u ons belt

Wilt u een afspraak maken met de huisartsenpost? Dat kan uitsluitend telefonisch.

Zonder afspraak kunt u niet terecht.

De doktersassistente stelt u eenvoudige vragen om de ernst van uw klachten vast te stellen. Zij kan u adviseren en zo nodig een afspraak maken bij de dienstdoende arts; in het weekend op de huisartsenpost, door de week mogelijk in de praktijk van de huisarts zelf.

Afspraak maken?

Houd de volgende gegevens bij de hand:

• naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en BSN nummer

• naam eigen huisarts

• naam zorgverzekeraar en klantnummer / relatienummer

• actueel gebruikte medicijnen


Apotheek 

Indien u bij uw apotheek toestemming heeft gegeven zijn wij in staat de medische gegevens van uw apotheek te raadplegen.

Snel medische hulp nodig?
Kies dan uw regio